17.1.17

En Barcelona: Taller de LLenguatgeig + presentación de Hacía un ruido. Frases para un film político

Miércoles 18 de enero · 18h-21h  

Macba · Programa de P2P De igual a igual. Talleres con artistas y docentes

Taller de LLenguatgeig

L’objectiu d’aquest taller és, d’una banda, reenfocar la materialitat del llenguatge que sovint queda esborrada per la nostra recerca de sentits immediats i, de l’altra, ampliar les nostres nocions de poesia, escriptura i jo. Per aquest motiu pararem l’orella a la parla. L’oralitat és un mar de riquesa fascinant per a qualsevol persona que escrigui o que estigui atenta al que passa en la llengua, perquè és el lloc on cal anar per escoltar com canvia la llengua en temps real. També conté estructures gramaticals, girs, expressions, ritmes i sons que no són tan restrictius com els d’un text escrit en prosa, coherent i cohesionat, informativament útil. Mitjançant la transcripció de la parla es desbloqueja bona part del vertigen inicial a l’hora d’escriure un text i s’observa amb moltíssima nitidesa la infinitat de possibilitats obertes en una llengua per a cada parlant i la quantitat de decisions de tria, tall, composició i grafia que prenem cada vegada que escrivim qualsevol text. Apropiar‐se de les frases que ja són al món, calcar‐les, manipular‐les i organitzar‐les sobre patrons rítmics no tan lineals com els de la prosa, ens permet guardar ‒o fer‐ne memòria d’una manera més singular‒ allò que vulguem conservar d’una llengua, en una llengua, per a d’altres. D’aquest ús se’n pot dir poesia, si es vol. Una gran part de la poesia del segle XX pot ser llegida a partir de tensions amb la parla, és a dir, amb l’apropiació de tot el que quedava fora del poema normal, i el muntatge d’aquests fragments com una manera de representar un món heterogeni. És així com apareixen en els poemes nous subjectes que no tenien veu perquè no hi cabien dins el vell jo líric. És així com el jo líric complica la seva identitat. A través d’exercicis que ressonen, de lluny, amb treballs poètics de Georges Perec, John Ashbery, Lyn Hejinian, Yanko González i el poeta David Antin, mort recentment, en aquest taller intentarem escriure un text, diguem‐ne, personal o biogràfic, partint de la llengua que som o tenim al cos, l’oïda amb la qual parem atenció a la llengua dels altres, l’oïda amb la qual ens presten atenció, i el collage.


Viernes 20 de enero · 20h


Carrer de Nàpols 314

estaremos presentando el libro del ruido en La Caníbal, Jara Rocha, Julia Ramírez y yo.


yo creo que casi todxs en esta lista visteis el recital que hicimos Fran MM Cabeza de Vaca y yo, aquel frío enero de 015 en Hangar. El libro salió publicado justo a la vez de que dejamos de hacer el recital en la península (mayo 016) y ahora busca vivir su vida de libro, mayormente en librerías, mayormente en conversaciones o textos o intercambios críticos sencillos, de hablar y encontrarse para pensar y discutir. En todo caso el texto que contiene este libro excede en un 80% al texto que salió en el recital (que también contenía otro porcentaje de textos no incluidos en el libro del ruido). Quiero decir que tal vez os pueda llegar a apetecer venir el viernes 20 a escuchar algunos poemas otros y, sobre todo, a participar de una conversación colectiva acerca del texto, sus frases, la política de las frases, las poéticas de la crisis, etc. Esta conversación será guiada por Jara Rocha y Julia Ramírez, dos personas de cabeza fantástica y alto compromiso con el pensamiento en común, que prometen grandes lecturas de la cosa.

No hay comentarios: